Finansman için yeşil yol haritası

MELTEM GÜNEŞ / Ankara – Türk yatırımcıları Avrupa Yeşil Mutabakatı’na hazırlamak için Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlanıyor. Yapılacak mevzuat çalışmaları ile yatırımcının yeşil finansmana ulaşabilmesi için uyması gereken kurallar belirlenecek. Orta Vadeli Program’da da yer alan yeşil taksonomi, hangi yatırımların çevresel hedeflere ulaşılmasına gerçekten katkıda bulunduğunu ve sürdürülebilir olarak kabul edilebileceğini sınıflandırmak için kullanılacak.

Tüm sektörlerde önemli bir dönüşümü gerektiren iklim değişikliği ile mücadele için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Yeşil Taksonomi hazırlıkları başladı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’da da yer alan taksonomi, hangi yatırımların çevresel hedeflere ulaşılmasına gerçekten katkıda bulunduğunu ve sürdürülebilir olarak kabul edilebileceğini sınıflandırmak için kullanılacak. Yapılacak mevzuat çalışmaları ile yatırımcının yeşil finansmana ulaşabilmesi için uyması gereken kurallar belirlenecek, sürdürülebilir yatırımlara finansman akışının teşvik edilmesi sağlanacak.

Dünya inceleniyor

Türkiye’nin yeşil taksonomisi hazırlanırken, Avrupa Birliği (AB) taksonomisi başta olmak üzere uluslararası taksonomi örnekleriyle uyumlu ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözeten bir sınıflandırma sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Altı çevresel hedefin ön plana çıktığı AB Taksonomi’sinde; azaltım, uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirlilik önleme ve kontrol, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu yer alıyor. Sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet için; taksonomide listelenen çevresel hedeflerden en az birine katkıda bulunmak, temel insan haklarına ve çalışma standartlarına saygı göstermek, diğer hedeflere önemli ölçüde zarar vermemek gibi kriterler uygulanıyor.

Taksonomi ekibi kimlerden oluşuyor?

Ulusal Taksonomi’nin hazırlanması için onay komisyonu ve teknik uzman grubu oluşturuldu. Onay Komisyonu; Çevre, Enerji, Hazine, Sanayi, Tarım, Ulaştırma Bakanlıkları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan birer üye olmak üzere toplam 12 üyeden oluşuyor. Teknik Uzman Grubu ise 26 kişiden oluşuyor ve grupta bakanlık ve kurum temsilcilerinin yanı sıra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan üyeler ve akademisyenler de bulunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x